Zmluvne podmienky

Vyplnením a zaslaním Kontaktného formulára Súhlasím s tým, aby spoločnosť VAĽKO REALITY, spol. s r.o. spracúvala moje osobné údaje v tomto rozsahu (meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) za účelom vybavenia môjho dopytu. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 2 rokov. Dotknutá osoba má písomnou žiadosťou právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných osobných údajov, ďalej k zablokovaniu osobných údajov alebo ich výmaz a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa nariadenia EU GDPR č. 2016/67.