Stručný postup v 4 krokoch

Krok č.1
Oboznámime sa s Vašim problémom a s Vašou aktuálnou situáciou. V najkratšom možnom čase
spracujeme všetky potrebné informácie, navrhneme možné riešenia
a zároveň ohodnotíme Vašu nehnuteľnosť.  

Krok č. 2

Zabezpečíme všetky potrebné podklady a dokumenty k bezpečnému prevodu nehnuteľnosti. Všetky potrebné dokumenty /Kúpne zmluvy, notárske zápisnice.../ sú pripravené právnickou kanceláriou.

Krok č.3

V prípade ak je to potrebné vyplatíme dlhy viaznúce na nehnuteľnosti /dlhy, úvery, exekúcie, pôžičky.../ v opačnom prípade vyplácame okamžite kúpnu sumu predávajúcemu.

Krok č.4

Podľa situácie zabezpečíme klientovi najvýhodnejšie financovanie, iné náhradné bývanie, právnu pomoc a poradenstvo, prípadne sa nehnuteľnosť odpredáva späť pôvodnému vlastníkovi.  Potom čo vyplatíme všetky dlhy viaznúce na nehnuteľ nosti má klient možnosť odkúpiť svoju nehnuteľnosť späť a zredukovať tým nevýhodné nebankové pôžičky do jedného úveru.

Martin Vaľko - konateľ